جراحی-بینی

جراح بینی

– عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

– متخصص جراحی‌های زیبایی صورت

– متخصص جراحی‌های گوش، حلق، بینی و سر و گردن

– رتبه اول بورد گوش و حلق و بینی و سر و گردن ایران

– فلو شیپ فوق تخصصی جراحی گوش و قاعده جمجمه از استرالیا

– عضو انجمن جراحان پلاستیک سر و صورت امریکا، اروپا و استرالیا

– عضو هئیت مدیره انجمن راینو لوژی ایران

– عضو هئیت مدیره انجمن جراحان گوش، حلق، بینی و سر و گردن ایران

– دبیر کنگره‌های علمی و فوق تخصصی جراحان گوش و حلق و بینی و پلاستیک

– دارنده مقالات علمی متعدد در نشریات معتبر جهان