رینوپلاستی در آقایان

حدود ۲۲ سال پیش که جراحی بینی‌ را شروع کردم، شاید کمتر از ده درصد از بیمارانم را آقایان تشکیل میدادند، در حالیکه بررسی ۵ سال اخیر نشان میدهد که از هر ۱۰ مورد رینوپلاستی، ۳ نفر مرد هستند. گرچه بدلیل بیشتر بودن احتمال شکستگی در آقایان تعدادی از آنان به علت انحراف بینی‌ مراجعه میکنند، ولی‌ بیشتر آنها دلیل مراجعه شان انجام عمل زیبایی‌ است.
هنوز افراد و حتی پزشکانی هستند که اعتقاد دارند رینوپلاستی در آقایان انجام نشود ولی‌ من معتقدم که درخواست زیباسازی و تناسب اندام و اعضا حق هم خانمها و هم آقایان است. البته تفاوتهای زیادی بین دو جنس از نظر ساختمان بینی‌، انگیزه‌ها و روحیات وجود دارد که جراح باید آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهد. برخی‌ آقایان درک روشنی از انگیزه‌ها و دلایل انجام این عمل ندارند و یا بعضی ممکن است انتظارات غیر واقعی و ایده آلیستی از آن داشته باشند. در نتیجه پس از عمل هم به هیچ وجه راضی‌ نشده و دچار مشکلاتی شوند. جراح باید این افراد را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و از انجام عمل در افرادی با شخصیت متزلزل جدا اجتناب نماید.
از نظر ساختمانی تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین بینی‌ خانمها و آقایان وجود دارد. آقایان دارای بینی‌ بزرگتر و محکمتر با پوست ضخیمتر  و استخوان و غضروف قویتری میباشند، بنابراین نتیجه جراحی در آنان متفاوت است.
تفاوتهای اصلی‌ بین دو جنس بشرح ذیل است:
۱- زاویه بین پیشانی و بینی(Nasofrontal Angle)‌ در آقایان کمی تنگتر (حادتر) از خانمهاست.
۲- زاویه مطلوب بین بینی‌ و لب(Nasolabial Angle) در خانمها حدود ۹۵ تا ۱۰۵ و در آقایان  ۹۰ تا ۹۵ درجه است.
۳- خط پشت بینی‌ از نیمرخ در آقایان کاملا صاف و در خانمها کمی‌ شیبدار است.
۴ -طول بینی‌ در آقایان بیشتر است.
۵- برجستگی نو‌ک بینی‌ (فاصله نو‌ک تا صورت در نیمرخ) در آقایان بیشتر است.
۶- در نمای روبرو عرض بینی‌ در تمام نقاط از جمله در نو‌ک بیش از خانم هست.

همچنین مدت زمان تورم، ترمیم و نتیجه نهایی در آقایان بیش از خانمهاست. بنابرین نباید انتظار بینی‌ ظریف و کوچک را در آقایان داشت و چنانچه آقائی درخواست بینی‌ ظریف کرد درخواستی غیر منطقیست و جراح باید از این جراحی احتراز کند.