(۰۲۱) ۸۸۵۵۰۴۶۹ – ۸۸۵۵۳۳۹۶-۷
تهران ، خیابان وزرا، کوچه یکم، پلاک ۱۴ واحد ۵
نشانی مطب

تهران ، خیابان وزرا، کوچه یکم، پلاک ۱۴
واحد ۵

صفحه اینستاگرام
پست الکترونیکی

info@dr-shirazi.com

ساعات کاری
شنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۸

مراجعه کنندگان عزیز
جهت دریافت نوبت

– از طریق فرم تماس اقدام نمایید –