بینی‌ با نقایص مادرزادی

مشاهده کرده‌اید که در نوزادان بینی‌ زیبا و کوچک است و والدین از خداوند میخواهند که بینی‌ فرزندشان همیشه به این شکل باقی‌ بماند، ولی‌ غالباً این اتفاق نمی‌افتد. در تعدادی ضربه و در عده دیگر رسیدن به سنّ بلوغ و مسائل ارثی و نژادی تغییراتی‌ را در بینی‌ ایجاد می‌کند. این سیر طبیعی در رشد بینیست.

بینی‌ گروه اندکی‌ از نوزادان (کمتر از یک درصد) در بدو تولد نقایصی دارد. این ناهنجاری‌ها را می‌توان به سه گروه داخل، خارج ویا هر دو تقسیم کرد. در داخل بینی‌ شاهد نواقصی همچون تومورها، ارتباط غیر طبیعی بین جمجمه و یا دهان با بینی‌ هستیم. در ظاهر بینی‌ طیف ناهنجاریها گسترده است، از عدم وجود کامل تا ایرادات کوچکی مثل عدم تقارن دو طرفه.

شایعترین نقص مادرزادی بینی‌ در کودکانی دیده میشود که شکاف لب دارند. به دلیل رشد همزمان جنینی و وابستگی آناتومیک لب و بینی‌، اختلال در رشد لب باعث بدشکلی بینی‌ نیز میشود. در این افراد بینی‌ اشکالات متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از کوتاه بودن دیوار بین دو سوراخ بینی‌، پائینتر بودن یک لبه و دیواره بینی‌، کوتاه بودن استخوان که باعث پهنی زیاد در پل بینی‌ میشود، انحراف شدید در تیغه داخلی‌ که باعث انحراف ظاهری نیز میشود.

علت به وجود آمدن این ناهنجاریها دقیقا معلوم نیست ولی‌ می‌توان آنها را به نقایص ژنتیک و یا دوران بارداری ارتباط داد. سه ماه اول حاملگی‌ که بسیاری از اندامها از جمله بینی‌ تکامل می‌یابند مهمترین دوره بارداریست. هر گونه عامل خارجی‌ همانند داروها، مواد شیمیایی و عفونتها در مادر میتوانند به جنین صدمه وارد کنند ولی‌ هنوز عامل خاصی‌ در ایجاد این ناهنجاریها شناخته نشده است.

درمان این نقائص جراحیست که ازمشکلترین انواع رینوپلاستی به حساب میاید، ولی‌ با رشد سریع علم و بهبود کیفیت جراحی می‌توان به نتایج بهتردر این افراد امیدوار بود.